Udruga pomorsko športskih ribolovaca - Pješčana uvala

Udruga pomorsko šporskih ribolovaca "Pješčana uvala" je dobrovoljno samostalno udruženje građana koje okuplja članove radi obavljanja različitih aktivnosti u sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru, aktivnostima odmora i zabave na moru i uz more, te pomaže u zaštiti mora i njegovih bogatstava, a bez namjere stjecanja dobiti za udrugu i njene članove.

Članovi Upravnog odbora

Matej Njavro - predsjednik (098 941 9145)
Aldo Peruško - dopredsjednik
Dragan Modrušan
Robert Kostrenčić
Perović Dragan
Nevio Sokolić
Božo Simović

Članovi Nadzornog odbora

Dario Verbanac
Branko Barbić
Ljubomir Babović

Članovi Stegovne komisije

Boris Čače
Danijel Vuković
Josip Novosel

Tajništvo

Aldo Sandri (mob: 098 804 149)