Poziv članovima Upravnog odbora

Dana 07.12.2016. (srijeda) sa početkom u 19:00 održati će se sastanak Upravnog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika
2. Plan i program rada za 2017. godinu
3. Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu
4. Donošenje odluke o visini članarine za 2017
5. Pripreme za godišnju skupštinu
6. Razno

Aldo Peruško
Predsjednik Upravnog odbora UPŠR Pješčana uvala

  Povratak na novosti